Adres IP wirtualny jest adresem, który nie jest przypisany do konkretnego urządzenia, ale jest przypisany do grupy urządzeń, w tym do klastra lub grupy serwerów. Adres IP wirtualny może być używany w przypadkach, gdy kilka serwerów musi udostępniać ten sam zasób lub aplikację w sieci.

Kiedy żądanie jest kierowane na adres IP wirtualny, żądanie jest przekierowywane do jednego z serwerów w grupie na podstawie określonego algorytmu lub konfiguracji. Dzięki temu użytkownicy w sieci mogą uzyskać dostęp do zasobów udostępnianych przez wiele serwerów, ale nie muszą wiedzieć, który konkretny serwer jest odpowiedzialny za daną usługę.

Adresy IP wirtualne są często używane w przypadku usług internetowych, takich jak serwery WWW, FTP lub poczta e-mail, które muszą być dostępne przez całą dobę, bez względu na awarię jednego z serwerów. W przypadku, gdy serwer nie działa, żądanie jest automatycznie przekierowywane na inny serwer w grupie, który jest dostępny.

Aby skonfigurować adres IP wirtualny, administrator sieci musi wybrać adres IP i przypisać go do grupy serwerów, która będzie używać tego samego adresu IP. Następnie trzeba ustawić odpowiednie algorytmy i konfiguracje przekierowania, aby zapewnić, że żądania zostaną kierowane do właściwego serwera.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.