Adres IP (ang. Internet Protocol Address) to unikalny numer identyfikujący każde urządzenie podłączone do sieci komputerowej. Dzięki adresowi IP urządzenia mogą komunikować się ze sobą i przesyłać dane, takie jak pliki, wiadomości czy obrazy.

Adres IP składa się z czterech grup cyfr, oddzielonych kropkami, np. 192.168.1.1. Istnieją dwa podstawowe typy adresów IP: adresy IP publiczne i adresy IP prywatne. Adresy IP publiczne są globalnie dostępne i identyfikują urządzenia podłączone do Internetu.

Adresy IP prywatne są używane w prywatnych sieciach, takich jak sieci domowe i firmy.

Adres IP jest przydzielany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci przez dostawcę Internetu lub administratora sieci. Adresy IP mogą być przydzielane na stałe lub tymczasowo, w zależności od konfiguracji sieci.

Adres IP jest kluczowym elementem w działaniu Internetu i sieci komputerowych. Pozwala na identyfikację i komunikację między urządzeniami, a także na śledzenie aktywności w sieci. Z tego powodu adresy IP stanowią częsty cel ataków hakerskich i nieuprawnionego dostępu do sieci. W celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa, zaleca się stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i protokołów sieciowych.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.