Adres IP jest unikalny. Każde urządzenie podłączone do sieci musi mieć unikalny adres IP, aby móc komunikować się z innymi urządzeniami w sieci. Adres IP składa się z dwóch części: części sieciowej i części hosta. Część sieciowa identyfikuje sieć, do której urządzenie jest podłączone, a część hosta identyfikuje konkretne urządzenie w tej sieci.

Dzięki temu każde urządzenie w sieci ma inny adres IP. Jednakże, w przypadku dynamicznego przypisywania adresów IP przez serwer DHCP, może się zdarzyć, że dwa różne urządzenia uzyskają tymczasowo ten sam adres IP, co może prowadzić do problemów w sieci.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.