Tak, adres IP może być używany do zidentyfikowania użytkownika, ale w praktyce jest to często trudne lub niemożliwe. W przypadku adresów IP publicznych, które są przypisywane przez dostawców usług internetowych, nie można bezpośrednio powiązać adresu IP z konkretną osobą, chyba że dostawca usług internetowych udostępni te informacje.

W przypadku prywatnych sieci, administrator sieci może przypisać adres IP do określonego urządzenia lub użytkownika, ale zwykle nie jest to publicznie dostępne.

Ponadto, wiele użytkowników korzysta z sieci prywatnych lub VPN (ang. Virtual Private Network), co umożliwia ukrycie ich adresu IP lub udostępnienie innego adresu IP, co dodatkowo utrudnia identyfikację użytkownika.

Mimo to, w przypadku nielegalnych działań w Internecie, organy ścigania mogą współpracować z dostawcami usług internetowych w celu ustalenia tożsamości osoby, która korzystała z określonego adresu IP.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.