Adres IP publiczny i prywatny są dwa różne rodzaje adresów IP, które służą do identyfikacji urządzeń w sieci. Główną różnicą między nimi jest to, jakie urządzenia w sieci mają dostęp do adresu IP i jakie są ich zastosowania.

  • Adres IP publiczny jest unikalnym adresem przypisanym do urządzenia w Internecie. Adresy IP publiczne są globalne i są przypisywane przez organizacje zarządzające przestrzenią adresową Internetu, takie jak RIPE NCC czy ARIN. Adresy IP publiczne umożliwiają urządzeniom komunikację z innymi urządzeniami w Internecie, takimi jak serwery WWW, serwery pocztowe czy serwery FTP. Adresy IP publiczne są ograniczone i ich liczba jest ograniczona.

  • Adres IP prywatny jest adresem, który jest przypisany do urządzenia w sieci prywatnej, takiej jak sieć lokalna w domu lub biurze. Adresy IP prywatne są zwykle przypisywane przez router lub serwer DHCP w sieci prywatnej. Adresy IP prywatne są wykorzystywane do identyfikacji urządzeń w sieci prywatnej i umożliwiają im komunikację ze sobą. Adresy IP prywatne są zwykle używane w sieciach prywatnych, ponieważ nie są one globalne i nie są dostępne dla urządzeń w Internecie. Istnieją trzy bloki adresów IP prywatnych: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 i 192.168.0.0/16.

Adres IP publiczny umożliwia urządzeniom komunikację z innymi urządzeniami w Internecie, a adres IP prywatny jest używany do identyfikacji urządzeń w sieci prywatnej i umożliwia im komunikację ze sobą, ale nie są one dostępne dla urządzeń w Internecie.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.