Przypisywanie adresów IP w sieciach odbywa się za pomocą protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokół ten umożliwia automatyczne przypisywanie adresów IP do urządzeń w sieci, co ułatwia zarządzanie siecią i zapobiega konfliktom adresów IP.

W przypadku sieci, która korzysta z protokołu DHCP, urządzenie, takie jak komputer lub telefon, żąda przypisania adresu IP do serwera DHCP. Serwer DHCP przypisuje adres IP do urządzenia i wysyła informacje o konfiguracji sieci, takie jak adres IP bramy domyślnej i adresy serwerów DNS. Urządzenie następnie używa tych informacji do konfiguracji swojego interfejsu sieciowego i uzyskania dostępu do sieci.

W przypadku sieci, która nie korzysta z protokołu DHCP, adresy IP muszą być przypisane ręcznie przez administratora sieci lub przez użytkowników. W takim przypadku, każde urządzenie musi mieć unikalny adres IP, aby uniknąć konfliktów adresów IP.

W większych sieciach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, przypisywanie adresów IP jest często kontrolowane przez serwer DHCP, który zapewnia spójność i zarządzanie adresami IP w sieci. Dzięki temu, administrator sieci może łatwo przypisać, aktualizować i zarządzać adresami IP w sieci.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.