Istnieją dwa podstawowe typy adresów IP. Adresy IP v4 (składają się z czterech grup cyfr, oddzielonych kropkami) i adresy IP v6 (składają się z ośmiu grup cyfr szesnastkowych, oddzielonych dwukropkami).

Krótki opis każdego z nich:

  • Adresy IP v4 (IPv4) - są to adresy IP, które składają się z czterech grup cyfr, oddzielonych kropkami, np. 192.168.1.1. Adresy IP v4 są ograniczone pod względem liczby możliwych kombinacji i zasobów, co jest coraz większym problemem w miarę rosnącej liczby urządzeń podłączonych do sieci. Adresy IP v4 są nadal powszechnie stosowane, ale stają się coraz bardziej wyczerpane, co skłania do używania nowszych technologii.

  • Adresy IP v6 (IPv6) - są to adresy IP, które składają się z ośmiu grup cyfr szesnastkowych, oddzielonych dwukropkami, np. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Adresy IP v6 zapewniają dużo większą liczbę możliwych kombinacji adresów, dzięki czemu można przydzielać adresy IP dla większej liczby urządzeń. Adresy IP v6 są coraz bardziej popularne wraz z rozwojem technologii internetowych, ale nie są w pełni zgodne z adresami IP v4 i wymagają odpowiedniej konfiguracji i wsparcia ze strony systemów i sieci.

W ramach każdego typu adresów IP istnieje również podział IP na różne klasy adresów, takie jak adresy prywatne i publiczne, adresy sieciowe i adresy rozgłoszeniowe oraz adresy kierowane do określonych grup. Każda z tych klas adresów ma swoje zastosowanie i jest wykorzystywana w różnych kontekstach sieciowych.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.