Adres IP wirtualny jest adresem, który nie jest przypisany do konkretnego urządzenia, ale jest przypisany do grupy urządzeń, w tym do klastra lub grupy serwerów. Adres IP wirtualny może być używany w przypadkach, gdy kilka serwerów musi udostępniać ten sam zasób lub aplikację w sieci.

Copyright 2023 MaroNET.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.